top of page

Digilick.com
Registri- ja privaatsusavaldus 2020

Lisateave GDPR kohta  https://gdpr.eu/

Registripidaja

Digilick Oy

 

Kalevankatu 1, 04230 Kerava

Äritunnus 2853021-4  

Kontaktisik:

Eda Ulp, info@digilick.com

tel 040 721 3973

Registri nimi

Digilick Oy kliendiregister

Registri eesmärk

Tarbijad saavad teenust kasutada ilma isikuandmeid esitamata. Ettevõtjatelt ja partneritelt kogutud kontaktandmeid, kontaktandmeid ja arveldusinfot saab kasutada näiteks info, turunduse ja teenuste arendamiseks.

Registri sisu

Ettevõtjate ja partnerite registris säilitatakse nimi, kontaktandmed, arveldusandmed, asukohaandmed, võimalusel logo või muu ettevõtluse jaoks vajalik teave. 

Regulaarsed teabeallikad

Kliendi poolt edastatav teave, mida ta meile näiteks Digilick.com veebilehe kaudu või muul viisil edastab.

Regulaarsed andmeedastused ja edastamised väljapoole EU või Euroopa Majanduspiirkonda

Kliendiregistris olevaid andmeid ei avaldata kolmandatele isikutele, välja arvatud seadusest tulenevalt, inkassoga seotud küsimustes ega potentsiaalsetele koostööpartneritele, kellega tuleb asi eraldi kokku leppida.  

 

Isikuandmeid väljapoole EU-i või EMP-d ei edastata, välja arvatud juhul, kui see on töötlemise tehniliseks teostamiseks vajalik.

Registri turvalisuse põhimõtted

Registrit peetakse elektrooniliselt ja piisavalt kaitstuna kolmandate isikute eest tulemüüride ja muude tehniliste kaitsevahenditega. Registris olevatele andmetele juurdepääsu ja säilitamise õigus on ainult selleks määratud isikutel. Kasutajad on seotud ametisaladuse hoidmisega.

Õigus kontrollida, parandada ja keelata

Kliendil on õigus kontrollida, milliseid andmeid tema kohta registris säilitatakse. Ülevaatusnõue tuleb saata kirjalikult ja allkirjastatult aadressile Digilick Oy, Kalevankatu 1, 04230 Kerava.

Digilick Oy vastab andmete kontrollimise taotlustele kirjalikult.  

 

Kui kliendi andmetes on vigu, võib klient esitada vastutavale töötlejale taotluse vea parandamiseks.  

 

Kliendil on õigus keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turu- ja arvamusuuringuteks, teavitades sellest vastutavat töötlejat info@digilick.com aadressil või kirjalikult aadressil Digilick Oy, Kalevankatu 1, 04230 Kerava.

Valge pilv ja sinised juhtmed
bottom of page