OstosKortteli.fi Sopimusehdot yrittäjille

Nainen ja mies pitävät kädestä kiinni auringossa

1. Yleistä

OstosKortteli.fi on portaali, jossa mainostajat mainostavat tuotteitaan ja/tai palveluita kuluttajille. Kuluttajilla on oikeus katsoa mainoksia ilmaiseksi, ja he voivat lähettää niitä edelleen. Jatkossa mainostajista käytetään termiä partnerit tai mainostajat. OstosKortteli.fi:stä voidaan käyttää määrittelyä ”me”. OstosKortteli.fi ei ole missään määrin osallisena tai osapuolena missään tapahtumissa partnereiden kanssa, eikä se ole myyjä tai toimittaja tuotteille tai palveluille, joita partnerit tarjoavat. Tämän vuoksi meitä eivät koske mitkään lain velvoitteet, jotka pätevät näiden tuotteiden tai palvelujen tarjoajiin. Emme siis vastaa esim. partnereiden tarjoamien tavaroiden tai palveluiden laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, tai pystyykö partneri toimittamaan kyseisen tuotteen/palvelun tai mainostajan ilmoittaman hinnan oikeellisuudesta tai alennuksen voimassaolosta. Kaikki vaateet ja reklamaatiot tulee hoitaa suoraan partnereiden kanssa.

Partnerisopimus on voimassa vuoden kerrallaan. Sopimus voidaan irtisanoa 1 kk ennen vuoden täyttymistä. Mikäli sopimusta ei irtisanota, jatkuu se aina vuoden kerrallaan. Mikäli sopimus irtisanotaan aiemmin, maksetaan sopimuskaudesta jäljellä olevat kuukaudet kertasuorituksena.

2. Maksuehto ja viivästyskorko

Maksuehto 10 pv. netto. OstosKortteli.fi:llä on oikeus periä viivästyneistä maksuista perimiskulujen ja käsittelymaksujen lisäksi kulloinkin voimassa olevaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa
laskun eräpäivästä lukien. Jos asiakas jättää maksamatta vähintään kaksi kuukausierää, on Digilick Oy:llä oikeus laskuttaa kerralla kaikki kuukausierät yhden sopimuskauden loppuun asti (1 vuosi kerrallaan). Sopimuskauden jatkuessaan laskutus jatkuu alkuperäisen valitun laskutustavan mukaisesti.

3. Sisältö ja oikeudet palveluun

OstosKortteli.fi ei ole vastuussa mainoksien sisällöstä, vaan partnerit varmistavat, että sisältö on asianmukaista ja laillista, eikä se ole hyvän tavan vastaista aineistoa. Partneri on vastuussa, että hänellä on oikeus tuottaa, jakaa ja julkaista materiaalia, ja mikäli materiaali sisältää kolmansien osapuolten aineistoa tai esim. linkkejä toisten ylläpitämille sivuille, hänellä on siihen kaikki vaadittavat oikeudet. Partneri vastaa, että materiaali ei riko tai loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä tai muita immateriaalioikeuksia tai kolmannen henkilön oikeuksia, mukaan lukien oikeudet julkisuuteen tai yksityisyyteen. Partnerilla on materiaalin lähettämiseen ja julkaisemiseen kaikki vaadittavat oikeudet, sekä mahdollisesti tarvittavat lisenssit ja luvat. Partneri siis vastaa ja vakuuttaa toimivansa tämän sopimuksen mukaan.

 

OstosKortteli.fi sivustolle on kielletty lataamasta tai muuten toimittamasta materiaalia, joka on suojattu esim. tekijänoikeuksilla, tavaramerkillä tai muulla immateriaalioikeudella ilman, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai muun immateriaalioikeuden omistajan nimenomaista lupaa.

 

Partnerit sitoutuvat antamaan virheetöntä tietoa ja noudattamaan ammattimaista huolellisuutta kaikissa toimissaan. Mikäli esim. tarjouksessa on virheellinen tieto, on partnerin korjattava tieto välittömästi. OstosKortteli.fi ei vastaa vääristä tai virheellisistä tiedoista, jotka näkyvät sivustolla. Partnerit ovat vastuussa oman tiedon oikeellisuudesta. OstosKortteli.fi korjaa omat mahdolliset virheet niiden huomattua kohtuullisessa ajassa.

 

OstosKortteli.fi ei ole velvollinen toimittamaan tietoa, onko kyseessä oleva materiaali esim. tekijänoikeuden tai tavaramerkin suojaama. OstosKortteli.fi ei ole vastuussa partnereiden toimittamien materiaalien tekijänoikeuksien, tavaramerkkien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkaamisesta, sekä muista sisällön toimittamisesta seuranneista vahingoista tai haitoista.

 

OstosKortteli.fi sisältöä ja siihen liittyvää materiaalia ei voida käyttää kaupallisiin tarkoituksiin ilman erikseen saatua lupaa. Sivustoa, sen osia tai sisältöä ei voi jäljentää omiin tarkoituksiin esim. roboteilla, hakuroboteilla, offline-selaimilla, sivuhaku ja/tai jälityssovelluksella tai muulla automaattisella tai manuaalisella tavalla. Sivuston materiaaleja ei voi esim. jäljittää, rekisteröidä, louhia tietoa, kopioida tai jäljittää. OstosKortteli.fi:llä on oikeus tehdä poikkeuksia ja muuttaa käytäntöä välittömästi. OstosKortteli.fi antaa luvan yleisille hakukoneille – normaalin tiedon haun, esim. Google ja Bing.

 

OstosKortteli.fi:llä on oikeus muokata tarjouksien tietoja, kieltäytyä julkaisemasta tarjousta tai poistaa tarjous. OstosKortteli.fi:llä ei ole kuitenkaan velvollisuutta tarkastaa tarjouksia, vaan tarjoukset täytyy olla laillisia ja hyvän tavan mukaisia. OstosKortteli.fi ei ole velvollinen julkaisemaan partnereiden toimittamaa sisältöä oman harkinnan mukaan.

Partnerit lupautuvat antamaan pyydettäessä suosituksen/palautteen OstosKortteli.fi portaalin käytöstä, jota OstosKortteli.fi voi halutessaan käyttää markkinoinnissa. OstosKortteli.fi voi käyttää yrityksen logoa OstosKortteli.fi:n sivuston markkinoinnissa.

4. Palvelun tarjoaminen

OstosKortteli.fi pyrkii, että sivut ovat toiminnossa jatkuvasti, ja mikäli keskeytyksiä tulee, niin OstosKortteli.fi pyrkii saamaan sivut takaisin toimintakuntoon kohtuullisessa ajassa.

 

OstosKortteli.fi:llä on oikeus muokata palvelua ja keskeyttää sen tarjoaminen niin halutessaan. Sivustolla voi olla esim. päivitys-, huolto – tai korjaustoimenpiteitä, tai sivusto voi olla toimimaton esim. tietoliikenteen tai tietojärjestelmien häiriöiden vuoksi. Palvelu voi olla siis aika ajoin tavoittamattomissa meistä johtumattomista syistä, esim. teknisistä vaikeuksista. OstosKortteli.fi pyrkii huolehtimaan siitä, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu kaikille mahdollisimman vähän haittaa.

 

Turvallisuus- tai muista syistä johtuen saatamme vaatia sinua vaihtamaan salasanasi tai muun tiedon, jota tarvitaan kun kirjaudutaan esim. partneri-sivustolle. Emme kuitenkaan koskaan pyydä sinulta salasanoja sähköpostitse, puhelimitse tai millään muulla tavoin kuin www.OstosKortteli.fi sivuston kautta. Partnerit ovat vastuussa, että säilyttävät salasanat ja kaikki muut mahdolliset tunnistautumistiedot luottamuksellisina.

 

Varaamme oikeuden estää kuluttajia tai partnereita käyttämästä sivustoa ja palveluita tai jotakin tiettyä osaa niistä. OstosKortteli.fi:llä on oikeus estää yksittäisen käyttäjän pääsy palveluun, esim. jos käyttäjä väärinkäyttää tai kuormittaa palvelua.

 

OstosKortteli.fi:llä on oikeus keskeyttää palvelu tai minkä tahansa Partneria koskevan materiaalin julkaiseminen milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta esim. seuraavissa tapauksissa: partneri ei ole maksanut sopimuksen mukaisia maksuja, partneri ei ole noudattanut muita sopimusvelvoitteitaan, partneri on konkurssissa tai yrityssaneerauksessa tai muutoin sellaisessa taloudellisessa tilassa, ettei partnerin voida odottaa täyttävän sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai muussa vastaavassa tilanteessa.

5. Vastuut ja vastuunrajoitukset

OstosKortteli.fi ei ole taloudellisesti tai muulla tavalla vastuussa tulojen tai tuottojen menetyksestä, todellisten tai ennakoitujen voittojen menetyksestä, työn menetyksestä tai välillisestä- tai seurannaisvahingosta (epäselvyyksien välttämiseksi “välillisellä vahingolla” tarkoitetaan “välillisiä vahinkoja siitä riippumatta, ovatko ne ennakoitavissa, tunnettuja, ennakoituja tai muun kaltaisia”).

 

OstosKortteli.fi ei ole vastuussa palvelun virheistä, mahdollisista keskeytyksistä, yhteensopivuuksista tai tietoturvariskeistä. Käyttäjillä on oma vastuu laitteistostaan ja sen käytöstä.

6. Henkilötietojen tallennus ja käyttö

OstosKortteli.fi:llä on oikeus tallentaa partnerin antamat tiedot asiakasrekisteriinsä ja oikeus luovuttaa tietoja mahdollisille alihankkijoille. Partnerilla on oikeus suomen lain mukaan tarkistaa ja päivittää omia tietojaan.

7. Evästeiden käyttö

Jotta saisit hyvän palvelukokemukset OstosKortteli.fi sivustolla, niin suosittelemme, että hyväksyt evästeet. Jos et kuitenkaan halua, niin voit estää evästeiden käytön.

8. Käyttöehtojen muuttaminen

OstosKortteli.fi voi koska tahansa muuttaa ja/tai muokata käyttöehtoja. Päivitetyt ehdot astuvat voimaan välittömästi tai OstosKortteli.fi:n ilmoittamaan aikaan. Ehdot ovat saatavilla OstosKortteli.fi:n sivustolla.

9. Soveltuva laki ja erimielisyydet

Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja mahdolliset erimielisyydet sovitaan toimivaltaisessa käräjäoikeudessa, ellei muulla tavoin saada aikaan sovintoa.

10. Yhteystiedot

Digilick Oy, Kalevankatu 1, 04200 Kerava, info@ostoskortteli.fi, Y-tunnus: 2853021-4