Digilick.com
Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Lisätietoja GDPR:stä https://gdpr.eu/

Rekisterinpitäjä

NytAlessa.com Offers Oy

Digilick.com | OstosKortteli.fi

PL 188, 00531 Helsinki

Y-tunnus 2853021-4 

Yhteyshenkilö:

Eda Ulp, eda.ulp@digilick.com

puh. 040 721 3973

Rekisterin nimi

NytAlessa.com Offers Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin tarkoitus

Kuluttajat voivat käyttää palvelua ilman, että heidän täytyy antaa henkilötietojaan. Yrittäjiltä ja yhteistyökumppaneilta kerättyjä yhteyshenkilön tietoja, yhteystietoja ja laskutustietoja voidaan käyttää esim. tiedottamiseen, markkinointiin ja palveluiden kehittämiseen.

Rekisterin sisältö

Yrittäjien ja yhteistyökumppaneiden rekisteriin tallennetaan, nimi, yhteystiedot, laskutustiedot, toimipisteiden tiedot, mahdollisesti logo tai muita tietoja, jotka ovat liiketoiminnan kannalta tarpeellisia. 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, jotka he meille ilmoittavat esim. Digilick.com nettisivuston kautta, tai muulla tavoin.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa, perintään liittyvissä asioissa sekä mahdollisille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa asiasta on sovittava erikseen. 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muin teknisin suojakeinoin. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää rekisterin tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna NytAlessa.com Offers Oy, PL 188, 00531 Helsinki osoitteeseen.

OstosKortteli.fi vastaa tietojen tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. 

 

Jos asiakkaan tiedoissa on virheitä, asiakas voi esittää rekisterinpitäjälle pyynnön virheen korjaamiseksi. 

 

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjälle info@digilick.com osoitteessa tai kirjallisesti NytAlessa.com Offers Oy, PL 188, 00531 Helsinki osoitteessa.

Valkoinen pilvi ja siniset johdot