top of page
  • Writer's pictureDigilick Asiakaspalvelu

Näin aloitat Google-mainonnan

Miten (ja miksi) aloittaa Google-mainonta?


Pienen tai miksei suuremmankin yrityksen markkinointi voi tuntua haastavalta kokonaisuudelta. Liiketoiminnan menestyksen kannalta näkyvyys ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on ymmärrettävästi ratkaisevan tärkeää. Näkyvyyttä voi hakea monella tapaa, ja oman tuotteen tai palvelun mainostaminen sen useissa eri muodoissa on perinteisesti ollut käytetyimpiä keinoja. Siinä missä ennen suosittiin tv-, radio-, tai sanomalehtimainoksia, on verkko- ja somemainonta noussut sen rinnalle ja joidenkin ennusteiden mukaan tulee ohittamaan perinteiset kanavat mainontaan käytetyssä rahamäärässä vuonna 2019. Verkkomainonnan suosion kasvu on ymmärrettävää, sillä sen hyödyt verrattuna perinteiseen mainontaan ovat lukuisat. Siinä missä esim. kadunvarsi- tai radiomainoksen kohdalla voi vain toivoa mahdollisimman monen satunnaisen vastaanottajan sisäistävän viestin, voidaan verkossa tapahtuva mainonta kohdentaa tarkasti halutulle joukolle, ja lisäksi mainonnan teho vielä mitata todella tarkasti. Tehokkuudesta kertookin selvää kieltään esimerkiksi mainonnan kustannus 1000 tavoitettua vastaanottajaa kohti eri kanavissa: