top of page

Näin aloitat Google-mainonnan

Päivitetty: 4. syysk. 2023

Miten (ja miksi) aloittaa Google-mainonta?


Pienen tai miksei suuremmankin yrityksen markkinointi voi tuntua haastavalta kokonaisuudelta. Liiketoiminnan menestyksen kannalta näkyvyys ja potentiaalisten asiakkaiden tavoittaminen on ymmärrettävästi ratkaisevan tärkeää. Näkyvyyttä voi hakea monella tapaa, ja oman tuotteen tai palvelun mainostaminen sen useissa eri muodoissa on perinteisesti ollut käytetyimpiä keinoja. Siinä missä ennen suosittiin tv-, radio-, tai sanomalehtimainoksia, on verkko- ja somemainonta noussut sen rinnalle ja joidenkin ennusteiden mukaan tulee ohittamaan perinteiset kanavat mainontaan käytetyssä rahamäärässä vuonna 2019. Verkkomainonnan suosion kasvu on ymmärrettävää, sillä sen hyödyt verrattuna perinteiseen mainontaan ovat lukuisat. Siinä missä esim. kadunvarsi- tai radiomainoksen kohdalla voi vain toivoa mahdollisimman monen satunnaisen vastaanottajan sisäistävän viestin, voidaan verkossa tapahtuva mainonta kohdentaa tarkasti halutulle joukolle, ja lisäksi mainonnan teho vielä mitata todella tarkasti. Tehokkuudesta kertookin selvää kieltään esimerkiksi mainonnan kustannus 1000 tavoitettua vastaanottajaa kohti eri kanavissa:


Tilasto miten tavoitetaan ihmisiä

Miten omaa liiketoimintaa sitten pitäisi lähteä verkossa esittelemään? Omien verkkosivujen pitää toki olla kunnossa ja niitä hakukoneoptimoimalla voidaan varmistaa, että yritys saa mahdollisimman paljon ilmaista, orgaanista hakukonenäkyvyyttä (katso tästä Digilickin neuvot kotisivujen tekemiseen). Hakutuloksissa nouseminen on kuitenkin hidas prosessi ja yrityksen ollessa uusi tai muuten tuntematon ei orgaanista hakukoneliikennettä ole paljonkaan luvassa. Silloin paljon nopeampi ja tehokkaampi tapa saada näkyvyyttä on maksettu mainonta, jota voi tehdä monissa eri kanavissa. Yrityksille kenties yleisimpiä kanavia ovat Google, Facebook ja LinkedIn, joissa jokaisella on omat etunsa riippuen mainostettavasta tuotteesta tai palvelusta. Eri toimialat ja liiketoimintamallit vaativat myös aina omanlaisensa lähestymistavan, ja lienee mahdotonta mainita yhtä oikeaa kanavaa joka sopisi tilanteeseen kuin tilanteeseen. Kuitenkin useimmille mainostajille erittäin hyvin sopiva kanava on Google-mainonta, johon tänään paneudumme. Google-mainonnan saattavat monet tuntea sen vanhalla nimellä Google AdWords, joka sittemmin on kokenut pienen kasvojenkohotuksen ja kantaa tällä hetkellä nimeä Google Ads. Katsotaanpa siis miten Google Ads toimii.


Tilin avaaminen ja kampanjan perustaminen


Ensin täytyy avata Google Ads-tili jollei sellaista entuudestaan ole. Tilin avaaminen tapahtuu osoitteessa ads.google.com, ja samasta paikasta tapahtuu jatkossa myös sisäänkirjautuminen olemassaolevalle tilille kunhan sellainen on saatu luotua. Tilin luomiseksi tarvitset vain Google-tiliin liitetyn sähköpostiosoitteen, jonka syötettyäsi pääset jo aloittamaan ensimmäisen kampanjan luomisen.


Oletusarvoisesti Google Ads tarjoaa kampanjan luomiseen ns. Express-moodia, jonka toiminnot ovat rajoittuneemmat kuin asiantuntijamoodin, joka on toinen vaihtoehto. Express-moodi ohjaa käyttäjän melko nopeasti ja yksinkertaisesti läpi eri vaiheiden kampanjan luomisessa, eikä niihin pääse itse niin paljon vaikuttamaan kuin asiantuntijamoodissa. Express-moodi on siis suppeampi ja automatisoidumpi. Yleisesti ottaen kannattaa käyttää asiantuntijamoodia, sillä sen kautta käyttäjä saa enemmän dataa ja pääsee itse säätämään kampanjan asetukset varmasti kuntoon. Googlen automatiikka kun ei välttämättä ymmärrä käyttäjänsä liiketoimintaa kovinkaan syvällisesti eikä sen vuoksi välttämättä saavuta kampanjasta haluttua lopputulosta. Asiantuntijamoodi ei myöskään nimestään huolimatta tarkoita että se sopisi vain alan kovimmille edelläkävijöille, vaan pienellä harjoittelulla sen käyttö onnistuu kyllä tavalliselta kuolevaiseltakin. Kampanjan aloitusruutu näyttää tältä:


Google Ads älykkään kampanjan aloitus
Tavoitteena voivat olla puhelut, verkkosivukävijät tai myymäläkäynnit.

Yläoikealla näkyy Google Ads-tilin 10-numeroinen tunnistenumero sekä sen alla Google-tilin sähköpostiosoite. Tunnistenumero on hyödyllinen esimerkiksi markkinointitoimistolle jolla hoidettavia tilejä on useita. Asiakas voi siis antaa ulkoiselle toimijalle pääsyn Google Ads-tililleen eli Google Ads-mainontansa voi ulkoistaa vaikka kokonaan. Tällaisessa tapauksessa useita tilejä hallinnoivalla taholla on ns. manager-tili, jonka alla näkyvät kaikki yksittäiset hallinnoitavat tilit.

Express-moodissa Google Ads alkaa luomaan ns. smart campaign-kampanjaa. Yllä olevan kuvan alalaidassa näkyy linkki ”Switch to Expert Mode” josta pääsee asiantuntijamoodiin. Katsotaan kuitenkin ensin miten kampanja luodaan Express-moodissa.


Kampanjan luonti siis alkaa automaattisesti Express-moodissa eli smart campaign-tilassa. Mikäli kampanjoita on kuitenkin luotu jo aiemmin, uuden kampanjan luonti tapahtuu ”Create new campaign”-painikkeesta. Tästä päästään ylläolevan kuvan tilanteeseen: valitaan ensimmäiseksi tavoite, joiksi vaihtoehtoina on puhelut, verkkosivuvisiitit tai kirjautumiset sekä käynnit fyysiseen toimipisteeseen. Next-painikkeesta päästään aina seuraavaan vaiheeseen. Seuraavaksi valitaan asiakastili tai luodaan uusi. Luotava kampanja näkyy jatkossa tämän tilin alaisuudessa.

Sitten päästäänkin itse kampanjan asetuksiin. Ensin määritetään yrityksen nimi ja verkkosivujen osoite. Seuraavaksi määritetään alue, jolla mainosten halutaan näkyvän. Yksinkertaisin tapa rajata aluetta on maan ja kaupungin perusteella. Kaupunkeja, maakuntia ja maita on helppo lisätä vaikka useampi kerralla joten alueen määrittäminen ei ole kovinkaan työlästä. Alueen määrittely on kuitenkin useimmissa kampanjoissa tärkeää, jotta mainosbudjettia ei kulu väärälle kohderyhmälle mainostamiseen.


Seuraavaksi päästäänkin luomaan kampanjaa, jonka Google pyrkii tekemään mahdollisimman automatisoidusti. Omasta liiketoiminnasta kerrotaan hieman taustatietoa, ja Google pyrkii myös päättelemään liiketoimintakontekstia aiemmin määritetyn oman verkkosivun perusteella. Oikealla näkyy arvio tavoitetun yleisön koosta:


Google Ads älykkään kampanjan yleisö
Omaa liiketoimintaansa pääsee kuvailemaan melko pintapuolisesti.

Kun yleisö ja aihepiiri on valittu, päästään kirjoittamaa itse mainostekstiä. Mainoseditorissa voidaan luoda erilaisia otsikoita ja kuvaustekstejä, ja samalla se näyttää reaaliajassa miltä valmis mainos tulee näyttämään. Sitten onkin aika määrittää budjetti, jonka perusteella Google pyrkii jälleen arvioimaan kuinka paljon mainosnäyttöjä eli impressioita ja klikkauksia saavutetaan kuukaudessa. Lisäksi Google vihjaa kilpailijoiden budjettien perusteella, minkä kokoinen budjetti voisi olla sopiva.


Lopulta käydään mainos vielä läpi ja jos kaikki on kunnossa, määritetään laskutustiedot eli muun muassa luottokorttinumero, yrityksen tietoja ja yhteyshenkilö. Sitten kaikki onkin valmista ja Submit-painikkeella saadaan kampanja käyntiin. Ensin tosin Google vielä tarkistaa kampanjan, jonka aikana se ei ole aktiivisena toiminnassa. Tarkastusaika kestää maksimissaan 24 tuntia, jonka jälkeen kampanja käynnistyy automaattisesti mikäli siitä ei ole löytynyt mitään korjattavaa.

Kuten aiemmin todettua, kannattaa melkeinpä tapauksesta riippumatta kuitenkin mieluummin käyttää asiantuntijamoodia. Näin esimerkiksi siksi, että kilpailijoista suurin osa todennäköisesti käyttää sitä ja heillä on silloin selkeä etulyöntiasema liittyen muun muassa kampanjan kohdennukseen, hakusanoihin, mainostekstien luomiseen ja oikeastaan suurimpaan osaan kaikista Google Adsin toiminnoista. Kampanjasta saa itse tekemällä lähestulkoon varmasti kustannustehokkaamman ja paremmin kohdennetun kuin luottamalla Googlen pakettiratkaisuun. Katsotaan seuraavaksi miten kampanja luodaan asiantuntijamoodissa.


Ensin valitaan kampanjatyyppi seuraavista vaihtoehdoista:

  • Search (tekstimuotoinen hakutulosmainonta)

  • Display (muilla verkkosivuilla näkyvät mainosbannerit)

  • Video (videomainokset esim. YouTubessa)

  • App (mobiilisovelluksen mainostaminen Googlen verkostossa

  • Shopping (esim. verkkokaupan tuotteiden mainokset Googlen hakutuloksissa)

Jokaisesta eri mainostyypistä voisi tehdä oman blogikirjoituksensa, mutta keskitytään nyt kenties yleisimpään eri Search-hakutulosmainontaan. Näin pääsemme myös vertailemaan Express- ja asiantuntijamoodin eroja, sillä aiemmassa esimerkissä loimme nimenomaan hakutulosmainoskampanjan.


Ensin määritetään kampanjan tavoite. Vaihtoehdot ovat myynti, liidit ja verkkosivuliikenne, joista voi valita vain yhden. Käytännössä valitun tavoitteen perusteella Google ehdottaa kampanjaan erilaisia ostoprosessin vaiheeseen liittyviä asioita. Esimerkiksi hakutulosmainonnassa yhdestä klikkauksesta maksettava korkein rahamäärä voi olla eri suuruinen riippuen siitä onko tavoitteena saada asiakas ensimmäistä kertaa verkkosivustolle vai viimeistelemään ostos. Tavoitetta voi kyllä muokata myöhemminkin ja halutessaan tässä vaiheessa kampanjan voi luoda myös ilman tavoitetta. Sivun alalaidasta valitaan vielä tarkennuksena halutaanko esimerkiksi yhteydenottoja puhelimitse tai fyysiseen toimipisteeseen. Jokaisen valinnan kohdalla voi sitten syöttää esimerkiksi puhelinnumeron, katuosoitteen tai verkkosivujen osoitteen, jotta Google jatkossa tietää mihin ohjata uteliaan asiakkaan.


Google Ads kampanjan asetukset
Kampanjan asetuksia määrittäessä on syytä miettiä mikä tavoite sopii liiketoiminnan nykytilanteeseen.

Sitten päästäänkin itse kampanjaan. Kampanjan asetukset määritellään samaan tapaan kuin Express-moodissa, mutta kuten todettua, ovat käyttäjän valintamahdollisuudet monipuolisemmat. Ensin määritetään kampanjan tyyppi, nimi, sekä näkyvätkö mainokset vain hakutuloksissa vai myös Googlen Display-verkostossa. Seuraavaksi valitaan kohdealue maan tai kaupungin tarkkuudella, samaan tapaan kuin Express-moodissakin. Tällä kertaa tosin käyttäjällä on mahdollisuus valita halutaanko mainoksia näyttää vain kohdealueella sijaitseville vai myöskin siellä usein vieraileville tai sieltä jotakin etsiville hakijoille. Viimeisessä tapauksessa siis esimerkiksi ”ravintolat töölö” -haun tekijälle näytettäisiin töölöläisravintoloiden mainoksia, riippumatta siitä missä hän itse sijaitsee. Alueita voi myös sulkea pois, jos haluaa että mainokset eivät siellä näy.


Seuraavaksi valitaan kieli ja kohdeyleisö, jonka voi tehdä esim. aiempien kampanjoiden tai Googlen käyttäjistään keräämän datan perusteella. Kohdeyleisöksi voidaan valita esim. tietyistä asioita kiinnostuneet ihmiset. Sitten valitaan maksimibudjetti päivää kohti. Tämä budjetti käytetään keskimäärin, eli joinain päivinä osa voi jäädä käyttämättä ja joinain päivinä budjetti voi ylittyä maksimissaan kaksinkertaisesti. Kuukaudessa mainoskulut eivät kuitenkaan ylitä päiväbudjettia kerrottuna 30,4:llä eli keskimääräisellä kuukauden päivien määrällä. Myös sen voi määrittää itse, tavoitellaanko mainoksella esimerkiksi klikkauksia, konversioita vai impressioita. Tämä vaikuttaa muun muassa klikkauksesta tai konversiosta maksettavaan maksimihintaan.


Sitten määritetään vielä mainoslaajennukset (ad extensions), joita voivat olla esimerkiksi puhelinnumero jota klikkaamalla puhelu alkaa, tai tietylle alasivulle vievät ns. sivustolinkit. Laajennuksista kannattaa ottaa kaikki hyöty irti, sillä niistä ei kerry mitään lisäkuluja ja näkyvyys paranee huomattavasti. Mainoslaajennukset muun muassa nostavat mainoksen laatupisteitä Googlen arvioinnissa, joka on yksi niistä tekijöistä joiden perusteella mainoksen sijoitus hakutuloshuutokaupassa ratkaistaan.

Seuraavaksi päästään mainosryhmien suunnitteluun. Mainosryhmiä voi tehdä esimerkiksi eri aihealueiden ympärille, ja jokaiseen mainosryhmään voi tehdä useita mainoksia. Mainosnäytön laukaisevat hakusanat määritellään aina mainosryhmää kohti, eli kaikki samassa mainosryhmässä olevat mainokset käyttävät samaa hakusanalistaa. Hakusanojen määrittelyyn on Google Adsissa olemassa oma työkalu nimeltä Google Keyword Planner. Keyword Plannerista ja hakusanojen keksimisestä yleisemminkin kerromme erillisessä blogikirjoituksessamme, johon kannattaa tutustua, sillä aihe on niin laaja että se vaatii hieman perehtymistä.


Itse mainoksen kirjoittaminen on seuraava vaihe, ja se on suurinpiirtein samanlainen kuin Express-moodissakin. Mainokseen voi lisätä otsikoita ja erilaisia huomiotekstejä, ja editori näyttää jälleen muutokset reaaliajassa. Myös url-osoitteen asetukset kannattaa laittaa haluamaansa kuntoon. Sitten kampanja onkin viimeistä tarkastusta vaille valmis, ja sen vahvistamalla lähtee kampanja käyntiin. Google tekee jälleen oman tarkastuksena, jonka jälkeen mainokset alkavat pyöriä 24 tunnin kuluessa mikäli valittamista ei ole.


Näin kampanja on saatu käyntiin ja mikäli pohjatyö on tehty kunnolla, alkaa klikkauksia, soittoja ja sivukävijöitä kertyä. Näiden seuraaminen onkin tärkeää, jotta kampanjan tuloksista välittyy oikea kuva ja tiedät tuottaako se voittoa vai heitätkö rahaa kankkulan kaivoon. Myös kampanjan optimoinnin kannalta tuloksia on syytä seurata, sillä kampanja ei ikinä ole valmis heti vaan datan kertyessä pystytään sitä jalostamaan entistä tehokkaammaksi. Keräämänsä datan perusteella myös Google tekee ehdotuksia kampanjan parantamiseksi. Esimerkiksi eri hakusanojen klikkaushintojen tarjouksia joutuu hiomaan jatkuvasti kilpailun kehittyessä. Osin urakkaa voi myös automatisoida Googlen hoidettavaksi. Mikäli mainonnan tulosten ja oman sivuston suosion seuraaminen kiinnostaa, on suositeltavaa ottaa myös käyttöön Google Analytics, joka on mainio työkalu verkkosivustoanalytiikkaan. Se myös keskustelee sujuvasti Google Adsin kanssa, joten käyttöönotto on helppoa. Analyticsiin palaamme myöhemmin, joten seuraa blogiamme jatkossakin!


 

Digilick.com on ketterä digitoimisto, jolta saat vaivatta niin kotisivut, hakukoneoptimoinnin, Google Ads-mainonnan kuin mainosvideotkin. Katso mitä asiakkaamme ovat meistä sanoneet ja ota yhteyttä jo tänään!

445 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

コメント


bottom of page